For å få laget en trygg og gøyal festival for barna trenger vi mange voksne medarbeidere (18+) på laget gjennom hele festivalen. Vi trenger medarbeidere som dørvakter, nattevakter, forbedre, samtalepartnere, vakter til matservering, aktivitetsledere, oppgaver i festivalkontoret osv. En medarbeider har andre oppgaver på festivalen enn en gruppeleder (som er leder for en gruppe barn) og unge leder (som er med barna og aktivitetsleder i aktivitetsparken og high-five team).

Det finnes en egen påmeldingslenke til medarbeidere hvor man fyller ut hvilke oppgaver en kunne tenke seg å ha. Som medarbeider får man gratis inngang, overnatting og mat inkludert. I tillegg lover vi en spennenende helg med mye liv og røre og glade tweens!  Som medarbeider krever vi at du leverer en politiattest. Mer om dette ved påmelding.